O udruzi

KviZDarije

KviZDarije je kolektivni naziv za sve individualne kvizove koje organizira Udruga KviZD, a koji uključuju opći kviz ligaškog formata - Kvizdarije, tematske kvizove - Kvizdarijice te specijalna izdanja kvizova kao što su parovi i konceptualni 057u023 kviz.